Digitalisering
  • Digitalisering ses som disciplinen til at gøre processer klogere og forbedre ydeevnen ved at benytte digitale teknologier og data. Det er vigtigt at kunne navigere på markedet, og udvælge de rigtige processer at digitalisere, da teknologien i dag giver mange muligheder, der ikke før har været tilgængelige
RTLS
  • RTLS “real-tids-lokaliserings-system” kan bruges til at spore aktivitet af både mennesker, maskiner, udstyr og varer. Teknologien kan måle aktiviteten i realtid med meget høj grad af nøjagtighed. Dette er især nyttigt for sporbarhed, arbejdsmiljø og sikkerhed samt til at understøtte arbejdsrutiner, sporbarhed m.m.
UWB
  • Ultra-Wideband er en generel betegnelse for en bestemt måde at transmittere et radiosignal på, i et bredt frekvensbånd til forskel fra traditionelle radiosendere. Resultatet bliver muligheden for at distribuere en stor mængde data over et meget lille tidsrum og med en meget lav effekt (energiforbrug)
Machine learning

Machine-Learning er baseret på AI (kunstig intelligens) som, på grundlag af store mængde data, gør det muligt at træne computere til at estimere og synliggøre f.eks. adfærd, effektivitet, trends eller lign. kan også trænes til at beskrive hvilke kunder som er i risiko for at opsige deres arrangement

Om …
Proaktiv, innovativ og  analytisk, system-, produkt- og forretnings-udvikler

… med mere end 25 års erfaring indenfor udvikling og ledelse, og som brænder for at skabe værdi og udvikle nye forretnings-muligheder, støtte og guide virksomheder, organisationer, kunder og deres partnere ved proaktivt at gå forrest og vise hvordan vi med succes når vores mål …

Keld Florczak 

Vejen til succes …

Kræver forarbejde, fokus og vedholdenhed –

De globale forandringer/bevægelser omkring bl.a. sporbarhed, sikkerhed og effektivitet har skabt grundlaget for ny vækst og udvikling – De virksomheder som sætter standarden for morgendagens sporbarhed, gennemsigtighed og proaktive styrings- og rapportering rutiner, baseret på udnyttelse af digitaliserings-, mobilitets- og positionerings-teknologier, står overfor hele nye vækst muligheder

Sporbarhed

Gennem hele værdikæden – Skaber øget indtjening via effektivitet, aktivitetslog og gennemsigtighed

REssourcestyring

På tværs af faggrupper – Skaber øget effektivitet, sporbarhed og synlighed

Digitalisering

Merværdi og effektiviet – Skaber øget effektivitet og sporbahed og grundlag for øget indtjening

Sikkerhed

Arbejdsmiljø og sikkerhed – Skaber øget tryghed og effektivitet

kontakt: Keld Florczak

Adresse: Carit Etlars Vej 2, DK-8700 Horsens
Telefon: +45 27809551

Network & Profile

Sociale & Private

E-mail

GPS